Om os

Vi er en lokalforening med ca. 180 medlemmer. Vi samarbejder med flere andre foreninger, Grænseforeningen, HFUH, Herning Højskoleforening, Herning Friskole og valgmenighederne i Herning og Gjellerup.

Fra ” Det frie Nord” til ”Foreningen Norden”

Den 10. december 1939 stiftedes landsforeningen ”Det frie Nord” med Danmarks tidligere forsvarschef Erik Witt som initiativtager. Formålet var: ”At styrke det danske folks ansvarsbevidsthed af et nordisk folk ved at fremme værneviljen og ud fra erkendelsen af et nordisk skæbnefællesskab at arbejde for det stærkest mulige samvirke mellem Nordens folk og lande”. Baggrunden var naturligvis Nazi – Tysklands påbegyndte erobringer, og efter d. 9.april 1940 blev foreningen en national og nordisk manifestation uden våben. Gennem mødevirksomhed skabtes bevidstheden om det folkelige og kulturelle fællesskab i de nordiske lande.

Herning-afdelingens historie

Den 30. januar 1943 stiftedes Herning afdelingen af ”Det frie Nord” ved et velbesøgt møde på Gregersens Hotel ved Herning Banegård. 100 medlemmer meldte sig ind den aften, og 14 dage senere indmeldte 41 gymnasieelever sig ved et møde på deres skole.

Flotte medlemstal

Formand for ” Det frie Nord” i Herning blev assurandør Sigurd Christensen. Afdelingen nåede det første år et medlemstal på 1007. Dette hververesultat blev belønnet med en fanestand med de fem nordiske flag, da det var Danmarksrekord. Trofæet blev præsenteret ved generalforsamlingen den 18. februar 1944. 1. maj samme år talte general Witt ved et stort møde på Gregersens Hotel om Norden som militær enhed.

Foreningen under krigen

Møderne skiftede sted mellem Gregersens hotel, Hotel Eyde, Hotel Herning og Højskolehjemmet. Men flere gange måtte møderne aflyses på grund af de spændte forhold under besættelsen. Værd var det også at bemærke, at flere af ”Det frie Nords” bestyrelsesmedlemmer samtidigt beklædte væsentlige poster i Hernings illegale frihedsbevægelse.

Foreningen ved befrielsen

Ved befrielsen i 1945 havde Herningafdelingen 1372 medlemmer. I 1946 sammensluttedes på landsplan ”Det frie Nord” med Foreningen NORDEN, som havde eksisteret siden 1919. Navnet ”Foreningen NORDEN” blev overtaget af de sammensluttende foreninger med 70.000 medlemmer.

Efter krigen var det muligt at virkeliggøre drømmen, som er udtrykt i formålet:” På alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samvirke indadtil og udadtil”

Også lokalafdelingen i Herning, som skiftede navn den 17. januar 1946, satte alle sejl til. I mange år var medlemstallet over 1000, men i 60-erne gik medlemstallet nedad, både på landsplan og Herningplan, hvor man en tid var under 400, så gik det opad igen igennem 70-erne, 80-erne og 90-erne til ca. 600 medlemmer. 10 år senere var tallet nede på ca. 300 medlemmer og det tal har holdt sig nogenlunde konstant siden.

Formænd i Foreningen Norden Herning

  • 1943 -1968 Assurandør, konsul Sigurd Christensen
  • 1968 – 1975 Fabrikant, konsul Eli Jepsen
  • 1975 – 1993 Seminarielektor Viggo Thirup
  • 1993 – 2004 Seminarielektor Hans Chr. Wiwe
  • 2004 – 2006 Pædagog Helle Gregersen
  • 2006 – 2007 Lagerchef Carsten Dalgaard (Bibliotekar Gudrun Wiwe konstitueret i 4 måneder)
  • 2007 – Fagforeningsformand Svend Erik Jensen