Venskabsbyer

Venskabskontakter i Norden

Venskabsbyerne

Det folkelige samvirke i Norden styrkes bedst gennem forbindelse mellem venskabsbyer. På dette felt har Herning – NORDEN, som kommunens forlængede arm, arbejdet intensivt efter 2. verdenskrig. Foruden NORDEN - medlemmer og kommunale repræsentanter, der møder tilsvarende til de årlige venskabsbystævner, har en lang række skoleklasser, ungdomskorps, idrætsgrupper, kor, foreninger m.v. været med til at knytte venskabsbånd, der sommetider bliver livsvarige mellem Herning og de nordiske vennebyer. Kæden, hvor Herning er med i, er den største i Norden med kommuner i alle 5 lande, 3 selvstyrende områder og det danske mindretal i Sydslesvig.

Venskabsby, Land (eller område)

Kontaktår

Vänersborg, Sverige

1946

Holmestrand,Norge

1946

Siglufjord, Island

1949

Kangasala, Finland

1977

15 landkommuner, Åland

1977

Eidi, Færøerne

1978

Arsuk, Grønland

1987

Husby, Sydslesvig

1988

Venskabsbystævnerne går på skift mellem byerne Venskabsbyarbejdet, der var en byrådsbeslutning og som får kommunal støtte, varetages i praksis af Foreningen Norden og dens udvalg. I 2007 ved den store kommunalreform (sammenlægning) blev det imidlertid bestemt: At nulstille venskabsbyerne i den ny Herning Storkommune. Siden fulgte flere byer i Danmark og de nordiske lande efter. Det betyder så i dag at Foreningen Norden Herning står alene om venskabsbyarbejdet, men får dog stadig økonomisk støtte fra kommunen. Vil du læse mere om venskabsbyernes historie? Så klik her

 

Venskabsbykæden

 

Holmestrand: er en kommune i Vestfold fylke i Norge. Den har et areal på 86 km² og en befolkning på ca. 9.900 indbyggere. Holmestrand, ”byen under fjeldet”, ligger på vestsiden af Oslofjorden 55 km syd for Oslo. Byen voksede op som eksporthavn for trælast i 1500-tallet­ og fik købstadsrettigheder 1752. Den oprindelige bebyggelse ligger på en smal kyst­stribe, og herfra har nyere kvarterer bredt sig op ad kystskrænten og plateauet bagved. Byen gæstes af mange sommerturister, bl.a. lystsejlere. Dannede venskabsbykæde med Herning og Vänersborg i 1946.

 

Vänersborg er en svensk by i Västergötland med ca. 21.000 indbyggere. Vänersborg ligger ved sydenden af Vänern, hvor Göta älv afvander søen. Byen fik et opsving i forbindelse med anlæggelsen af Göta kanal, og den er præget af at have været administrationscentrum i det tidligere Älfsborg län og rummer mange pompøse byggerier. Det gav forfatteren Birger Sjöberg, som blev født i byen, anledning til at kalde den "Lille Paris". Den oprindelige kirkeklokke i Vänersborg Kirke blev erobret af danske soldater i 1600-årene, og klokken hænger nu i Vor Frelsers Kirke i København. Dannede venskabsbykæde med Herning og Holmestrand i 1946.

 

Siglufjörður er den nordligste by i Island med ca. 1.300 indbyggere. I 2006 blev Siglufjörður en del af en fælles kommune med Ólafsfirði kaldet Fjallabyggð. Byen voksede op omkring sildeindustri, der blomstrede i 1940'erne og 1950'erne, men silden er væk nu. Siglufjörður blev forbundet med en vej første gang i 1940, hvor Siglufjarðarskarð blev forbedret så det blev muligt for biler at komme igennem. En tunnel på 800 m blev indviet i 1967, og den gjorde det muligt for Siglufjörður at være i forbindelse med omverdenen hele året. En tunnel til Olafsfjörður ventes færdig i efteråret 2010. Trådte ind i venskabsbyskæden i 1949.

 

Kangasala er en by i Birkaland, Västrä Finlands län, 18 km øst for Tampere. Den har ca. 28.400 indbyggere. Byen ligger naturskønt ved en ås mellem tre søer, Roine, Längelmävesi og Vesijärvi; den er berømt for sin naturlige skønhed som vist af Zacharias Topelius i sit digt Kesäpäivä Kangasalla. Den er også kendt for sine palæer, som Liuksiala, hvor den svenske dronning Karin Månsdotter levede. Kangasala har en lang tradition for turisme. Trådte ind i venskabsbyskæden i 1977.

 

Ålands landkommuner. Åland (på dansk også Ålandsøerne, finsk: Ahvenanmaa) er en finsk selvstyrende øgruppe med 26.530 indbyggere på et areal på 1.010 km². Øgruppen består af over 6500 øer og skær. Trådte ind i venskabsbyskæden i 1977.

 

Eidi ligger på nordvestsiden af øen Eysteroy på Færøerne. Midt i bygden ligger en stor stenkirke fra 1881. I vandreafstand fra Eidi ligger det 343 m høje forbjerg Eidiskollur. Fra toppen er der en imponerende udsigt over havet og øerne. Herfra kan man også se Risin og Kellingin der er to 75 m høje klipper der stikker op af havet. Et par kilometer sydøst for Eidi ligger den opdæmmede sø Eidisvatn. Vandet herfra bruges til at drive vandkraftværket længere nede. Eidi har både hotel og campingmuligheder. Trådte ind i venskabsbyskæden i 1978.

 

Arsuk (grønlandsk for ”det elskede sted”) med ca. 170 indbyggere ligger ved den nordlige indsejling til den 40 km lange Arsukfjord helt ude ved havet i læ for nordenvinden, ved foden af Arsukfjordens vartegn, det 1418 meter høje Kungnait fjeld. Indbyggerne i Arsuk ernærer sig hovedsagligt ved fangst og beskæftigelse i serviceerhverv. Geologisk er området uhyre interessant med nogle af de ældste bjergkæder i verden. Hele området er kendt for at være et af de smukkeste steder i Grønland. Trådte ind i venskabsbyskæden i 1987.

 

Det danske mindretal i Sydslesvig blev en del af venskabsbykæden i 1988. Da formanden for Foreningen Norden i Sydslesvig på det tidspunkt var bosiddende i en by sydøst for Flensborg ved navn Husby, blev foreningen tilknyttet denne mindre by. Trådte ind i venskabsbyskæden i 1988.