Arrangementer

 

Hvor intet andet er nævnt, er entreen inkl. kaffe med brød 60 kr. for medlemmer og 70 kr. for ikke-medlemmer.

 

Hvis du vil være helt opdateret med nyheder, så send din mailadresse til: svenderik482@gmail.com, så er du på foreningens mailingliste.

 

Du kan også downloade programmet for 2019/2020 som pdf.

Fredag 11.09.20


 

Nordisk Viseaften


Foråret 2020 glemmer vi aldrig! Tusindvis af arrangementer landet over kunne ikke gennemføres. Vi er så heldige, at Jeanett Ulrikkeholm kunne ombookes. Og hvad kan være bedre at starte sæsonen med end et muntert musikalsk arrangement?
Drømte mig en drøm i nat - rejse på sangens vinger
Jeanett Ulrikkeholm, tidligere universitetslærer, lever nu af at holde musikalske foredrag i hele landet. Hun er kendt som Den lille Dame med den store stemme. Hun akkompagnerer sangene på guitar, cello og lut, og publikum er med på fællessang. I løbet af arrangementet skal vi følge den danske sang op gen-nem tiderne. Jeanett fortæller om sangene undervejs, så arrangementet er også egnet til et publikum, der gerne vil vide lidt om de historier, der knytter sig til sangene og melodierne - en slags appetitvækkere. Jeanett Ulrikkeholm er utroligt levende i sin udtryksform, så publikum kan ikke undgå at blive revet med. Alle er velkomne til et muntert musikalsk arrangement, som også kan give stof til eftertanke!
I pausen serveres ost og vin. Prisen inkl. traktement: 100 kr. for medlemmer og 125 kr. for ikkemedlemmer.

 

Herning Musikskole, Nørregade 7, kl.19.30


Mandag 09.11.20


Skumringstime - "Norden i verden"

Siden 1997 har Nordisk Litteraturuge været en årlig tilbagevendende begivenhed. I 2020 er temaet ”Norden i verden”. I år inviteres vi til at reflektere over, hvad det indebærer at være verdensborger og at finde sin plads i verden. Årets højtlæsningstekst er fra den islandske forfatter Auður Ava Ólafsdóttirs roman ”Ar”.
"Jeg skriver mod mørket i verden", siger Auður Ava Ólafsdóttir, modtager af Nordisk Råds litteraturpris 2018. I romanen ”Ar” følger vi en midaldrende islænding, Jónas Ebeneser, som er fyldt af opgivelse, tungsind og tappet for livsgnist. Han forlader sine tre Gudrun'er på Island og rejser til et borgerkrigshærget land med ét formål: Han vil afslutte sit liv - med værktøjskasse og boremaskine.

Han giver sig selv syv dage til opgaven og opdager i mellemtiden, at ethvert menneske har en værktøjskasse og selv kan vælge, hvordan den skal bruges. En beretning om, hvordan både ens indre og ydre verden kan falde sammen og genopbygges.
Et citat, meget passende i sammenhængen, er linjerne fra H.V. Kaalund: ”Jeg har grædt, som andre, af smerte, fordi min boble brast. Men boblen er ikke verden; læg verden det ej til last”.
Biblioteket i Vildbjerg, Foreningen Norden Herning og de to lokale Lis-beth Morsing og Birgitte Høj inviterer til højtlæsning i stearinlysets skær, udstilling om nogle af Nordens aftryk i den store verden og en ”Nordisk Verdensquiz”. Selvfølgelig kommer der også kaffe/te og kage på bordet.


Biblioteket i Vildbjerg, Kirkegade 7, Vildbjerg, kl. 19.00Torsdag 24.02.21


Mein lieber Kristian


To journalister fra Viborg Stifts Folkeblad, Jakob Thorup Thomsen og Jens Peder Østergård, har skrevet bogen ”Mein lieber Kristian”, som handler om nogle af de flygtninge, som landede i lejre på den jyske hede. Danmark modtog godt 250.000 tyske flygtninge. En stor del af dem var kvinder og børn - og tusinder af disse børn døde som flygtninge i Danmark. Kolde vintre, dårlig og sparsom kost og utilstrækkelig lægehjælp var hovedårsagerne til utilgiveligt mange dødsfald. Vi får indblik i et sort kapitel af besættelseshistorien, hvor millioner af civile flygtede i 2. verdenskrigs sidste måneder for Den Røde Hærs fremmarch. En tragedie, der pga. de tilsvarende nazistiske grusomheder ofte er fortiet, men ikke desto mindre er at betegne som historiens største og mest brutale etniske udrensning. Bogen handler om forbudt kærlighed og kampen for livet i lejrene for tyske flygtninge på den jyske hede (flygtningelejren i Grove) i årene 1945-49.


Herning Friskole, H.C. Ørsteds Vej 68, kl. 19.30
Mandag 17.05 21

17-maj fest


7. maj 2020 blev desværre aflyst pga. coronavirus, men forhåbentlig vil mange være med i 2021. 17. maj 2021 er en mandag, og det er 20 år siden, den første 17. maj-fest blev holdt hos Margun Trædal i Skibbild. Der er åbent hus hele dagen. Om formiddagen spiser vi rundstykker og ser norsk tv. Derefter bliver der frokost med forskelige norske retter. Kl. 15 er der stort kagebord, og alle er velkomne til at tage kage med. Kl. 18 tændes grillen, hvor man så kan spise med-bragt grillmad. Der vil være sang og musik og måske en 17.maj-tale. Interesserede kan henvende sig til Margun Trædal, Tvevadvej 2, Skibbild, 7480 Vildbjerg, tlf. 20 41 40 15, margunso@gmail.com.Mandag 28.09.20


 

Fælles efterårsmøde med Bertel Haarder


Bertel Haarder skriver: ”Genforeningen er sammen med 1864 den vigtigste milepæl i nyere historie. Slesvig var det evige problem. Danmarkshistorien kan kun forstås, når landet betragtes fra syd. Derfra kom de ”sakser, slaver, vender” og alskens indtrængende hære, Rantzau, Værnemagten, nazismen, coloradobiller, rabies, dræbersnegle, svinepest - ja, selv svenskerne kom fra syd op gennem Slesvig, da de erobrede Skånelandene. Men også Kristendommen, Reformationen, Romantikken, Kul-turradikalismen (Brandes), arbejderbevægelsen, Socialdemo-kratiet og juletræet kom fra syd. Thomas Mann havde som nordtysker mere til fælles med danskerne end med Bayrerne. Det er på tide, vi efter Brexit og Trump genopdager vore tyske rødder. Sagt af en dansk sønderjyde!”


 

Herning Friskole, H.C. Ørsteds Vej 68, kl. 19.30
Torsdag 10.12.20

Advent og jul i ord og toner


Mette og Poul Nørup fra Esbjerg mestrer som henholdsvis organist og lærer både musikken og fortællekunsten.
Året går på hæld, og vi vil sammen synge de gamle julesange og høre om julens mange traditioner. Vi får udpluk fra både H.C. Andersens og Selma Lagerlöfs forfatterskaber og som ekstra krydderi fortalt et nissedrama, fra dengang nisserne flyttede ind hos menneskene.
Aftenen begynder med spisning kl. 18 og derefter foredrag kl. 18.45. Resten af aftenen hygger vi os med risalamande og kaffe ind-til ca. kl. 21.
Pris: 125 kr. Tilmelding til Svend Erik Jensen (se programmets bag-side) senest 3. december.


Højskolen Skærgården, Skærgårdvej 23, Herning, kl.18.00


Onsdag 17.03.21


Årsmøde


Billedkavalkade og videooptagelser fra Venskabsbystævnet i Her-ning 2019 ved Gudrun Ring Wiwe.
Lotteri med nordiske præmier.
Efter kaffen ordinær generalforsamling og valg ifølge vedtægterne.


Herning Friskole, H.C. Ørsteds Vej 68, kl. 19.30
Torsdag 22.10.20


 

Grønland – som jeg ser det

Ulrik Edelmann fra Randers er som læge i Grønland kommet lidt mere under huden på det grønlandske sam-fund end de fleste danskere. Blev uddannet læge i 1974 og fik efter nogle år ansættelse i flyvevåbnet, og det blev til ca. 20 år i forsvaret. Under sin ansættelse i flyvevåbnet kom han med på overlevelsesøvelse på indlandsisen, først som elev og senere flere gange som instruktør, og han fløj i en årrække med i redningshelikopter. Det gav ham lyst til at se andre dele af Grønland, og han har været fra Station Nord til Siorapaluk - og vejen rundt om Grønland. Udover
at udøve sit fag har han også oplevet fantastiske naturscenerier, set hvaler, rener, moskusokser, ræve, sæler, isbjørne og mange fuglearter. Han har også et år holdt jul og nytår deroppe, en helt speciel oplevelse, for er der noget sted, der bliver ”julet”, så er det i Grøn-land. Ulrik Edelmann er årgang 1947 og i dag helt freelance, men tager af og til vikariater, fortrinsvis i Grønland.
Alle er velkomne til et spændende foredrag, som arrangeres i sam-arbejde med Herning Bibliotekerne. Billetter a 75 kr. (inkl. kaffe/te) kan købes via bibliotekets hjemmeside eller ved indgangen.


 

Biblioteket i Herning, Østergade 8, kl.18.30-21 (Bemærk starttidspunkt)Onsdag 27.01.21

Familie på Farten – i Canada og Alaska


I næsten 30 år har Familie på Farten kørt Danmark rundt for at for-tælle om deres oplevelser langs alverdens landeveje - for som Anne Grethe og Helge siger, så er den største glæde her i livet at dele sin glæde med andre. Familie på Fartens foredrag er jordnære og livsbekræftende, så alle kan være med.
Anne Grethe og Helge pakker endnu en gang deres gamle Land Cruiser - og skiber den over Atlanten til Nordamerika. Fra Halifax i det sydøstlige Canada er kursen Alaska. I 180 dage bliver bilen en rullende pensionistbolig på 44.000 km nordamerikanske veje.
Foredraget er en historie om at være sammen om alt i døgnets 24 timer, at føle sig helt alene i verden, at hilse på Leif den Lykkelige, at lytte til ulvekoncert i vildmarken, at finde en ny lejrplads hver eneste dag i et halvt år - og meget, meget mere, som Anne Grethe og Helge fortæller om til 900 billeder underbygget af musik. Foredraget arrangeres i samarbejde med Herning Bibliotekerne. Billetter a 75 kr. (inkl. kaffe/te) kan købes via bibliotekets hjemmeside eller ved indgangen.


Biblioteket i Herning, Østergade 8, kl. 19-21


Fredag 16.04.21


Nordisk viseaften
Forårskoncert med Mariann Mikkelsen


Mariann er født og opvokset i Tjørring - en af vore egne - og begyndte som 6-årig at spille fløjte på Herning Musikskole, hvor hun senere også lærte klaverspil og rytmisk sang. På det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus fik hun i 2019 sin kandidatgrad i klassisk sang (klassisk sopran) med topkarakter.
Mariann Mikkelsen er i dag freelance-sanger og -musiker i mange forskellige sammenhænge med et alsidigt reperto-ire - lige fra opera og musical til folke-musik og danske viser. Foruden klaver og tværfløjte mestrer hun også den keltiske harpe, og ikke mindst hendes kærlighed og fantastiske evne til at spille på sidstnævnte instrument gør en koncert med Mariann til en unik ople-velse, man sent vil glemme.
Alle er velkomne til forårskoncerten - så kom, og tag gerne din nabo med.
I pausen serveres ost og vin. Prisen inkl. traktement: 100 kr. for medlem-mer og 125 kr. for ikkemedlemmer.


Herning Musikskole, Nørregade 7, kl.19.30